van binnen & van buiten - natuurlijke innerlijke & uiterlijke verzorging, Stresscounseling en ontspanningsmassage - Almere

(stress)counseling

Als je in je leven ergens tegenaan loopt waardoor je je minder gelukkig voelt, waardoor contacten niet makkelijk verlopen, waardoor je niet van je mogelijkheden gebruik kunt maken zoals jij dat wilt, kun je samen met mij nagaan wat de oorsprong is van je problematiek. Belangrijker nog is dan de volgende stap: inzichten opdoen waarmee je praktisch en emotioneel aan de slag kunt, op weg naar oplossingen, naar grip op je leven, naar zijn wie je bent.

Als jouw probleem helder is, zullen we op basis van de inzichten concrete doelstellingen gaan formuleren. We komen tot een persoonlijk actieplan waarmee je bereikt dat je in je dagelijks leven weer verder kunt.

Ik heb een scherp luisterend oor, groot inlevingsvermogen en de gave om te spiegelen en te inspireren. Ik wil je een heldere, frisse kijk op je situatie geven. Bij mij kun je je verhaal kwijt, in vertrouwen en zonder oordeel.